Svjetska zdravstvena organizacija donijela je rezoluciju o proglašavanju 25. srpnja Svjetskim danom prevencije utapanja

1

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO, prema engl. World Health Organisation) nedavno je donijela rezoluciju o proglašavanju 25. srpnja Svjetskim danom prevencije utapanja i objavila dokument u kojem su preporuke za prevenciju utapanja. Predsjednik ERC-a, profesor Koen Monsieurs sudjelovao u ovom projektu u ime Međunarodnog suradnog vijeća za reanimatologiju (ILCOR, prema engl. International Liason Committee for Resuscitation).

Preporuke koje se odnose na reanimaciju počinju na 58. stranici dokumenta  u privitku. Inicijative ERC-a kao što su „Europski/Svjetski dan oživljavanja“ i „Djeca spašavaju živote“ navedi su kao reference, što je još jedan dobar primjer uključenosti ERC-a u svjetske trendove u zdravstvu. 

 


prim.dr.sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr.med., PGDipMEd, FERC

predsjednica Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-aTražilica