ILS ILS

Tečaj neposrednih mjera održavanja života

Rijeka: 01.10.2022 - 01.10.2022

Ciljevi tecaja ILS-a su razvijanje i standarziranje postupaka oživljavanja za djelatnike u zdravstvu do dolaska tima za oživljavanje, te njihovo ukljucivanje u rad reanimacijskog tima. U sklopu početnih mjera oživljavanja prvenstveno se misli na ABCDE procjenu, vanjsku masažu srca, jednostavnije mjere održavanja dišnog puta ukljucujuci I-gel i Laringealnu masku, te sigurnu defibrilaciju (manualnu i/ili AED).
ILS tecaj namijenjen je sljedecim kategorijama: lijecnici , studenti medicine, medicinske sestre i tehnicari, studenti sestrinstva, fizioterapeuti, inženjeri medicinske radiologije, stomatolozi, stomatološki tehnicari.

Zatvoreni tečaj za djelatnike Onkologije KBC Rijeka.


Sveučilišni kampus, Kabinet vještina
Iznos kotizacije:

Voditelj: Josip Brusić
tel:
email:
fax:
Ovaj tečaj je popunjen.


Tražilica