Radne skupine

 

Hrvatsko društvo za reanimatologiju Hrvatskoga liječničkog zbora (CroRC) ima radne grupe, po uzoru na European Resuscitation Council. 

1.Radna skupina za osnovno održavanje života (BLS tečaj) uz korištenje automatskih vanjskih defibrilatora, koordinator Tatjana Pandak, dr.med.

2.Radna skupina za neposredno održavanje života (ILS tečaj), koordinator Marino Čanađija, bacc. med. tehn.

3. Radna skupina za napredno održavanje života (ALS tečaj), koordinator doc.dr.sc. Irzal Hadžibegović, dr.med. 

4. Radna skupina za napredno i neposredno održavanje života djece i novorođenčadi (EPALS/EPILS tečajevi), koordinator Dorotea Bartoniček, dr.med.

5. Radna skupina za napredno održavanje života novorođenčadi (NLS tečaj), koordinator prof.dr.sc.B. Filipović-Grčić, dr.med.

6. Radna skupina za postupke zbrinjavanja traume (ETC tečaj), koordinator Mirna Bobinac, dr.med.

7. Radna skupina za edukaciju (GIC tečaj), koordinator prim.dr.sc.Silvija Hunyadi-Antičević, dr.med., FERC

 

 


Tražilica