ETC European Trauma Course

European Trauma Course

Kabinet vještina, Sveučilišni : 28.10.2016 - 30.10.2016

Ovaj tečaj baziran je na suvremenoj europskoj praksi u okviru relevantnih specijalnosti i osmišljen je kako bi polaznike podučio sustavu svakodnevnog zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata. U većini slučajeva njihovo preživljavanje ovisi o efikasnom djelovanju cijelog tima, a ne pojedinaca, stoga se ovim tečajem žele poboljšati znanje, vještine i sposobnosti polaznika prilikom sudjelovanja u timu, bilo kao člana ili vođe trauma tima.


Kabinet vještina, Sveučilišni kampus u Rijeci
Radmile Matejčić 2
Iznos kotizacije: 4300 kn (574 Eura)

Voditelj: Damir Štiglić
tel: 0915249443
email: damir.stiglic@gmail.com
fax:
Ovaj tečaj je popunjen.


Tražilica