ALS

Rijeka: 15.04.2021 - 16.04.2021

Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Simulacijski centar - Kabinet vještina
Iznos kotizacije:

Voditelj: Erika Šuper-Petrinjac
tel:
email: erika1709@gmail.com
fax:
Ovaj tečaj je popunjen.


Tražilica